Uloguj se
  011/8117 130   011/8127 089   011/8128 401     toplifikacija@toplifikacija.net
Aktuelno

Redovna kontrola i servisiranje protivpožarnih aparata

Vrsta postupka Javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje
Vrsta predmeta Usluge
Kontakt Predrag Mihailović
069/8908-298
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 04.03.2024.godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o najpovoljnijoj ponudi
Izmena i dopuna akta o proceni rizika sa obukom zaposlenih za bezbedan i zdrav rad

Vrsta postupka Javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje
Vrsta predmeta Usluge
Kontakt Desimir Mrdović
069/8908-202
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 22.03.2024.godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o najpovoljnijoj ponudi
Nabavka mašinskog, bravarskog i građevinskog alata i opreme

Vrsta postupka Javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Zoran Ranković
069/8908-370
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 27.03.2024.godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o najpovoljnijoj ponudi
Redovna kontrola i servisiranje protivpožarnih aparata

Vrsta postupka Javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje
Vrsta predmeta Usluge
Kontakt Predrag Mihailović
069/8908-298
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 29.03.2024.godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o najpovoljnijoj ponudi
Uništavanje korova hemijskim sredstvom

Vrsta postupka Javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje
Vrsta predmeta Usluge
Kontakt Branislav Denda
069/8908-295
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 29.03.2024.godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
AutoCAD LT 2025 - godišnja licenca

Vrsta postupka Javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Darko Mijatović
069/8908-208
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 09.04.2024.godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o obustavi postupka
Medicinske usluge

Vrsta postupka Javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje
Vrsta predmeta Usluge
Kontakt Natalija Racić
069/8908-275
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 09.04.2024.godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Nabavka ostale opreme

Vrsta postupka Javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Slavoljub Mršović
069/8908-289
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 15.04.2024.godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o najpovoljnijoj ponudi
AutoCAD LT 2025 - godišnja licenca

Vrsta postupka Javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Darko Mijatović
069/8908-208
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 17.04.2024.godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Izrada proračuna kompenzacije temperaturnih dilatacija deonice vrelovoda "Glavna magistrala"

Vrsta postupka Javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje
Vrsta predmeta Usluge
Kontakt Darko Mijatović
069/8908-208
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 25.04.2024.godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Crtež JN NV600 Lazarevac
Odluka o dodeli ugovora
Asfalterski radovi

Vrsta postupka Javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje
Vrsta predmeta Radovi
Kontakt Zoran Ranković
069/8908-370
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 30.04.2024.godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Izrada građevinskog dela projektne dokumentacije ogranka primarne mreže vrelovoda u ulici Branka Radičevića u Lazarevcu

Vrsta postupka Javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje
Vrsta predmeta Usluge
Kontakt Slavoljub Mršović
069/8908-289
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 09.05.2024.godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Nabavka mašinskog, bravarskog i građevinskog alata i opreme

Vrsta postupka Javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Zoran Ranković
069/8908-370
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 20.05.2024.godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Nabavka aluminijumskog lima

Vrsta postupka Javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Milan Perić
069/8908-232
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 28.05.2024.godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Nabavka kamene vune

Vrsta postupka Javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Milan Perić
069/8908-232
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 28.05.2024.godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Nabavka armature

Vrsta postupka Javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Zoran Ranković
069/8908-370
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 05.06.2024.godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Nabavka betona

Vrsta postupka Javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Zoran Ranković
069/8908-370
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 05.06.2024.godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Nabavka drvene građe

Vrsta postupka Javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Zoran Ranković
069/8908-370
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 05.06.2024.godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Usluge šlep službe

Vrsta postupka Javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje
Vrsta predmeta Usluge
Kontakt Zoran Ranković
069/8908-370
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 05.06.2024.godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Nabavka cementa

Vrsta postupka Javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Zoran Ranković
069/8908-370
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 14.06.2024.godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Nabavka materijala za održavanje higijene

Vrsta postupka Javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Desimir Mrdović
069/8908-202
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 25.06.2024.godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Nabavka dobara za čajnu kuhinju

Vrsta postupka Javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Desimir Mrdović
069/8908-202
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 01.07.2024.godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Nabavka originalnih i zamenskih tonera

Vrsta postupka Javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Darko Mijatović
069/8908-208
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 05.07.2024.godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Nabavka elektronske opreme

Vrsta postupka Javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Darko Mijatović
069/8908-208
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 05.07.2024.godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Usluge revizije

Vrsta postupka Javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje
Vrsta predmeta Usluge
Kontakt Mirjana Kukureković Nastić
069/8908-322
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 05.07.2024.godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora


2023.godina

Redovna kontrola i servis PP aparata

Vrsta postupka Javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje
Vrsta predmeta Usluge
Kontakt Predrag Mihailović
069/8908-298
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 13.03.2023 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Demontaža i montaža postojećih granitnih ploča

Vrsta postupka Javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje
Vrsta predmeta Radovi
Kontakt Zoran Ranković
069/8908-370
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 16.03.2023 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Nabavka brojačice novca

Vrsta postupka Javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Darko Mijatović
069/8908-208
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 20.03.2023 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o najpovoljnijoj ponudi
Nabavka elektronske opreme(Nabavka QR kod skenera)

Vrsta postupka Javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Darko Mijatović
069/8908-208
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 20.03.2023 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o najpovoljnijoj ponudi
Nabavka letnjih guma

Vrsta postupka Javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Nikola Stanišić
069/8908-293
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 23.03.2023 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o najpovoljnijoj ponudi
Usluge štampanja

Vrsta postupka Javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje
Vrsta predmeta Usluge
Kontakt Sanja Živković
069/8908-295
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 24.03.2023 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Prilog 1
Prilog 2
Odluka o dodeli ugovora
Nabavka konvertora korozije

Vrsta postupka Javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Milan Perić
069/8908-232
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 29.03.2023 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Nabavka znakova

Vrsta postupka Javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Mihajlo Tišma
069/8908-221
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 05.04.2023 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Benzinski monofazni agregati

Vrsta postupka Javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Milan Perić
069/8908-232
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 06.04.2023 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o obustavi postupka
Redovna kontrola i servisiranje protivpožarnih aparata

Vrsta postupka Javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje
Vrsta predmeta Usluge
Kontakt Predrag Mihailović
069/8908-298
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 07.04.2023 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Nabavka mašinskog, bravarskog i građevinskog alata i opreme

Vrsta postupka Javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Milan Perić
069/8908-232
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 07.04.2023 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Nabavka ventilatora i reflektora za intervencije

Vrsta postupka Javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Milan Perić
069/8908-232
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 07.04.2023 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Uništavanje korova hemijskim sredstvom

Vrsta postupka Javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje
Vrsta predmeta Usluge
Kontakt Branislav Denda
062/8895-295
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 07.04.2023 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Medicinske usluge

Vrsta postupka Javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje
Vrsta predmeta Usluge
Kontakt Natalija Racić
069/8908-275
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 11.04.2023 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Nabavka dve električne pumpe muljarice

Vrsta postupka Javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Zoran Ranković
069/8908-370
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 11.04.2023 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Nabavka opreme za brušenje i bušenje

Vrsta postupka Javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Milan Perić
069/8908-232
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 12.04.2023 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Geodetske usluge ogranaka O2 i O4 u ulici Stanislava Sremčevića Crnog

Vrsta postupka Javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje
Vrsta predmeta Usluge
Kontakt Slavoljub Mršović
069/8908-289
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 25.04.2023 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Izrada elaborata za privremenu regulaciju saobraćaja u zoni radova izgradnja zapadne magistrale deonice NV 250 u ulici Dimitrija Tucovića, od raskrsnice Očaga do raskrsnice za ciglanu, republički put prvog B reda br 27 u Lazarevcu

Vrsta postupka Javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje
Vrsta predmeta Usluge
Kontakt Slavoljub Mršović
069/8908-289
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 03.05.2023 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Izrada elaborata za privremenu regulaciju saobraćaja u zoni radova izgradnјa zapadne magistrale deonice NV 200 u ulici "Put za ciglanu" u Lazarevcu

Vrsta postupka Javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje
Vrsta predmeta Usluge
Kontakt Slavoljub Mršović
069/8908-289
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 03.05.2023 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Izrada elaborata za privremenu regulaciju saobraćaja u zoni radova izgradnјa zapadne magistrale deonice NV 250 u ulici Predraga Stefanovića u Lazarevcu

Vrsta postupka Javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje
Vrsta predmeta Usluge
Kontakt Slavoljub Mršović
069/8908-289
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 03.05.2023 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
AutoCAD LT 2024 - godišnja licenca

Vrsta postupka Javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Darko Mijatović
069/8908-208
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 05.05.2023 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Nabavka hemikalija za čišćenje izmenjivača toplote

Vrsta postupka Javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Milan Perić
069/8908-232
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 08.05.2023 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Benzinski monofazni agregati

Vrsta postupka Javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Milan Perić
069/8908-232
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 08.05.2023 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o najpovoljnijoj ponudi
Geodetske usluge ogranka Beogradska i Luke Spasojevića

Vrsta postupka Javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje
Vrsta predmeta Usluge
Kontakt Slavoljub Mršović
069/8908-289
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 12.05.2023 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Geodetske usluge ogranka P17 u ulici Janka Stajčića

Vrsta postupka Javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje
Vrsta predmeta Usluge
Kontakt Slavoljub Mršović
069/8908-289
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 12.05.2023 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Nabavka konvertora korozije

Vrsta postupka Javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Milan Perić
069/8908-232
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 12.05.2023 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Sprovođenje mera bezbednosti i zdravlja na radu na privremenom gradilištu "Zapadna 2"

Vrsta postupka Javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje
Vrsta predmeta Usluge
Kontakt Slavoljub Mršović
069/8908-289
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 18.05.2023 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Materijal za održavanje higijene

Vrsta postupka Javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Desimir Mrdović
069/8908-202
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 23.05.2023 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Nabavka mašinskog, bravarskog i građevinskog alata i opreme

Vrsta postupka Javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Milan Perić
069/8908-232
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 23.05.2023 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Nabavka cementa

Vrsta postupka Javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Zoran Ranković
069/8908-370
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 25.05.2023 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Nabavka drvene građe

Vrsta postupka Javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Zoran Ranković
069/8908-370
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 25.05.2023 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o obustavi postupka
Usluge šlep službe

Vrsta postupka Javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje
Vrsta predmeta Usluge
Kontakt Zoran Ranković
069/8908-370
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 25.05.2023 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Nabavka betona

Vrsta postupka Javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Zoran Ranković
069/8908-370
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 26.05.2023 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Nabavka armature

Vrsta postupka Javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Zoran Ranković
069/8908-370
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 26.05.2023 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Nabavka originalnih i zamenskih tonera

Vrsta postupka Javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Darko Mijatović
069/8908-208
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 07.06.2023 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Nabavka drvene građe

Vrsta postupka Javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Zoran Ranković
069/8908-370
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 12.06.2023 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Nabavka dobara za čajnu kuhinju

Vrsta postupka Javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Desimir Mrdović
069/8908-202
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 16.06.2023 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Nabavka opreme za brušenje i bušenje

Vrsta postupka Javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Nikola Stanišić
069/8908-293
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 30.06.2023 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Nabavka tehničkih gasova

Vrsta postupka Javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Milan Perić
069/8908-232
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 07.07.2023 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Nabavka dva klima uređaja sa ugradnjom

Vrsta postupka Javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Darko Mijatović
069/8908-208
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 14.07.2023 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o najpovoljnijoj ponudi
Geodetske usluge ogranka P12 u ulici Janka Stajčića

Vrsta postupka Javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje
Vrsta predmeta Usluge
Kontakt Slavoljub Mršović
069/8908-289
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 21.07.2023 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Nabavka kancelarijskog materijala

Vrsta postupka Javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Milica Kovačević
069/8908-333
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 28.07.2023 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Izrada elaborata za privremenu regulaciju saobraćaja u zoni radova izgradnјa zapadne magistrale deonice NV 250 između ulica Predraga Stefanovića i Železničke u Lazarevcu

Vrsta postupka Javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje
Vrsta predmeta Usluge
Kontakt Slavoljub Mršović
069/8908-289
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 28.07.2023 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Redovna kontrola i merenje otpora uzemljenja gromobranske instalacije i ispitivanje električne instalacije u Šahti "O"

Vrsta postupka Javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje
Vrsta predmeta Usluge
Kontakt Predrag Mihailović
069/8908-298
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 28.07.2023 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o najpovoljnijoj ponudi
Nabavka elektroda, žica za zavarivanje i ploča za brušenje

Vrsta postupka Javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Milan Perić
069/8908-232
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 10.08.2023 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Tehnička kontrola projekta - Za građevinsku dozvolu za novu gradnјu vrelovoda u ulici Beogradska u Lazarevcu

Vrsta postupka Javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje
Vrsta predmeta Usluge
Kontakt Slavoljub Mršović
069/8908-289
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 21.08.2023 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Tehnički opis
Odluka o dodeli ugovora
Tehnička kontrola projekta - Za građevinsku dozvolu za novu gradnju vrelovoda u ulici Luke Spasojevića u Lazarevcu

Vrsta postupka Javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje
Vrsta predmeta Usluge
Kontakt Slavoljub Mršović
069/8908-289
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 21.08.2023 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Tehnički opis
Odluka o dodeli ugovora
Redovna kontrola i servisiranje protivpožarnih aparata

Vrsta postupka Javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje
Vrsta predmeta Usluge
Kontakt Predrag Mihailović
069/8908-298
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 01.09.2023 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o najpovoljnijoj ponudi
Nabavka opreme za brušenje i bušenje

Vrsta postupka Javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Milan Perić
069/8908-232
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 07.09.2023 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Usluge štampanja

Vrsta postupka Javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje
Vrsta predmeta Usluge
Kontakt Sanja Živković
069/8908-295
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 07.09.2023 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Prilog 1
Prilog 2
Odluka o najpovoljnijoj ponudi
Usluge revizije

Vrsta postupka Javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje
Vrsta predmeta Usluge
Kontakt Mirjana Kukureković Nastić
069/8908-322
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 07.09.2023 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Tehnička kontrola projekta - Za građevinsku dozvolu za novu gradnju vrelovoda u ulici Janka Stajčića u Lazarevcu

Vrsta postupka Javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje
Vrsta predmeta Usluge
Kontakt Slavoljub Mršović
069/8908-289
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 14.09.2023 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Tehnički opis
Situacija
Odluka o dodeli ugovora
Nabavka merno regulacione opreme

Vrsta postupka Javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Mirko Petrović
069/8908-210
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 19.09.2023 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o obustavi postupka
Usluge interneta

Vrsta postupka Javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje
Vrsta predmeta Usluge
Kontakt Darko Mijatović
069/8908-208
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 19.09.2023 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o najpovoljnijoj ponudi
Komplet za merenje i regulaciju

Vrsta postupka Javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Slaviša Čavić
069/8908-258
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 19.09.2023 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Nabavka opreme za brušenje i bušenje

Vrsta postupka Javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Milan Perić
069/8908-232
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 20.09.2023 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Nabavka računske mašine

Vrsta postupka Javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Milica Kovačević
069/8908-333
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 20.09.2023 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o najpovoljnijoj ponudi
Nabavka mašinskog, bravarskog i građevinskog alata i opreme

Vrsta postupka Javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Mirko Petrović
069/8908-210
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 20.09.2023 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Nabavka aluminijumskog lima

Vrsta postupka Javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Milan Perić
069/8908-232
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 22.09.2023 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Nabavka kamene vune

Vrsta postupka Javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Milan Perić
069/8908-232
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 22.09.2023 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Nabavka opreme za merenje protoka

Vrsta postupka Javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Darko Mijatović
069/8908-208
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 26.09.2023 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o najpovoljnijoj ponudi
Nabavka opreme za rad kontrolora

Vrsta postupka Javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Milica Kovačević
069/8908-333
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 26.09.2023 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o najpovoljnijoj ponudi
Nabavka merno regulacione opreme

Vrsta postupka Javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Mirko Petrović
069/8908-210
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 27.09.2023 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Redovna kontrola i servisiranje protivpožarnih aparata

Vrsta postupka Javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje
Vrsta predmeta Usluge
Kontakt Predrag Mihailović
069/8908-298
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 05.10.2023 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o najpovoljnijoj ponudi
Nabavka boja i razređivača

Vrsta postupka Javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Milan Perić
069/8908-232
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 05.10.2023 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Postavljanјe privremene saobraćajne signalizacije u zoni radova zapadna 2 magistrala u ulicama Predraga Stefanovića i Železnička

Vrsta postupka Javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Slavoljub Mršović
069/8908-289
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 06.10.2023 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Nabavka elektromaterijala

Vrsta postupka Javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Mirko Petrović
069/8908-210
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 11.10.2023 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Postavljanјe i održavanјe saobraćajne signalizacije u zoni ulice Dimitrija Tucovića u Lazarevcu

Vrsta postupka Javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Slavoljub Mršović
069/8908-289
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 16.10.2023 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Nabavka zimskih guma

Vrsta postupka Javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Nikola Stanišić
069/8908-293
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 19.10.2023 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o najpovoljnijoj ponudi
Nabavka mašinskog, bravarskog i građevinskog alata i opreme

Vrsta postupka Javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Nikola Stanišić
069/8908-293
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 20.10.2023 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Izvođenje građevinskih radova na iskopu na deonici T90 do T106 – Zapadna magistrala

Vrsta postupka Javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje
Vrsta predmeta Radovi
Kontakt Mihajlo Tišma
069/8908-221
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 01.11.2023 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Vraćanje terena u prvobitno stanje buldozerom na lokaciji "Zapadna 2 magistrala" (deo kod diskoteke "London")

Vrsta postupka Javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje
Vrsta predmeta Usluge
Kontakt Zoran Ranković
069/8908-370
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 08.11.2023 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka
Izrada dva otvora Ø500 na bočnom zidu betonskog šahta C1 za potrebe izgradnje Zapadne magistrale u ul.Nikole Vujačića na rampi u Lazarevcu

Vrsta postupka Javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje
Vrsta predmeta Usluge
Kontakt Slavoljub Mršović
069/8908-289
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 15.11.2023 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Remont frekventnih regulatora

Vrsta postupka Javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje
Vrsta predmeta Usluge
Kontakt Mirko Petrović
069/8908-210
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 06.12.2023 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Nabavka opreme za brušenje i bušenje

Vrsta postupka Javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Milan Perić
069/8908-232
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 11.12.2023 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Edukacija zaposlenih za primenu Odeljka 28 – Primanja zaposlenih MSFI za MSP

Vrsta postupka Javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje
Vrsta predmeta Usluge
Kontakt Mirjana Kukureković Nastić
069/8908-322
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 21.12.2023 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o najpovoljnijoj ponudi
Nabavka aluminijumskog lima

Vrsta postupka Javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Milan Perić
069/8908-232
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 22.12.2023 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Nabavka kamene vune

Vrsta postupka Javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Milan Perić
069/8908-232
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 22.12.2023 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora2022.godina

Redovna kontrola i servis protivpožarnih aparata tip S-6A

Vrsta postupka Javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje
Vrsta predmeta Usluge
Kontakt Predrag Mihailović
069/8908-298
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 21.02.2022 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Usluge štampanja

Vrsta postupka Javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje
Vrsta predmeta Usluge
Kontakt Milica Kovačević
069/8908-333
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 21.02.2022 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Redovna kontrola i servis PP aparata

Vrsta postupka Javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje
Vrsta predmeta Usluge
Kontakt Predrag Mihailović
069/8908-298
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 14.04.2022 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Nabavka letnjih ličnih zaštitnih sredstava

Vrsta postupka Javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Natalija Racić
069/8908-275
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 18.04.2022 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Geodetske usluge u ulici Branka Radičevića

Vrsta postupka Javna nabavka ispod donje granice
Vrsta predmeta Usluge
Kontakt Slavoljub Mršović
069/8908-298
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 19.04.2022 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Medicinske usluge

Vrsta postupka Javna nabavka ispod donje granice
Vrsta predmeta Usluge
Kontakt Natalija Racić
069/8908-275
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 07.04.2022 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Reparacija izmenjivača

Vrsta postupka Javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje
Vrsta predmeta Usluge
Kontakt Mirko Petrović
069/8908-210
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 10.05.2022 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Materijal za održavanje higijene

Vrsta postupka Javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Desimir Mrdović
069/8908-202
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 16.05.2022 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Usluge punjenja tonera

Vrsta postupka Javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje
Vrsta predmeta Usluge
Kontakt Darko Mijatović
069/8908-208
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 16.05.2022 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o obustavi postupka
Nabavka originalnih i zamenskih tonera

Vrsta postupka Javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Darko Mijatović
069/8908-208
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 16.05.2022 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Rekonstrukcija napajanja motora u Šahti "O"

Vrsta postupka Javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje
Vrsta predmeta Radovi
Kontakt Jovica Tatalović
069/8908-222
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 23.05.2022 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Nabavka armature

Vrsta postupka Javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Zoran Ranković
069/8908-370
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 23.05.2022 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Nabavka betona

Vrsta postupka Javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Zoran Ranković
069/8908-370
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 23.05.2022 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Usluge šlep službe

Vrsta postupka Javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje
Vrsta predmeta Usluge
Kontakt Zoran Ranković
069/8908-370
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 03.06.2022 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Nabavka cementa

Vrsta postupka Javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Zoran Ranković
069/8908-370
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 03.06.2022 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
AutoCAD LT 2023 - godišnja licenca

Vrsta postupka Javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Darko Mijatović
069/8908-208
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 03.06.2022 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Izrada elaborata za privremenu regulaciju saobraćaja u zoni otvora na plafonu galerije na raskrsnici ulica Karađorđeva i Dimitrija Tucovića u Lazarevcu

Vrsta postupka Javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje
Vrsta predmeta Usluge
Kontakt Slavoqub Mršović
069/8908-289
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 03.06.2022 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Nabavka boja i razređivača

Vrsta postupka Javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Milan Perić
069/8908-232
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 03.06.2022 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Remont frekventnih regulatora

Vrsta postupka Javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje
Vrsta predmeta Usluge
Kontakt Jovica Tatalović
069/8908-222
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 06.06.2022 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Nabavka elektromaterijala

Vrsta postupka Javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Jovica Tatalović
069/8908-222
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 07.06.2022 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Nabavka dobara za čajnu kuhinju

Vrsta postupka Javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Desimir Mrdović
069/8908-202
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 14.06.2022 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Nabavka aluminijumskog lima

Vrsta postupka Javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Milan Perić
069/8908-232
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 15.06.2022 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Nabavka kamene vune

Vrsta postupka Javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Milan Perić
069/8908-232
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 15.06.2022 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Nabavka tehničkih gasova

Vrsta postupka Javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Milan Perić
069/8908-232
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 17.06.2022 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Nabavka PP aparata

Vrsta postupka Javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Predrag Mihailović
069/8908-298
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 21.06.2022 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Nabavka električnog čekića za razbijanje betona

Vrsta postupka Javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Zoran Ranković
069/8908-370
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 24.06.2022 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Tehnička kontrola idejnog projekta rekonstrukcije vrelovoda (u komunalnoj galeriji u Lazarevcu)

Vrsta postupka Javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje
Vrsta predmeta Usluge
Kontakt Slavoljub Mršović
069/8908-289
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 30.06.2022 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Izrada otvora na gornjoj ploči "Galerije"

Vrsta postupka Javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje
Vrsta predmeta Radovi
Kontakt Slavoljub Mršović
069/8908-289
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 05.07.2022 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Odluka o izmeni ugovora
Nabavka opreme za regulaciju

Vrsta postupka Javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Slaviša Čavić
069/8908-258
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 08.07.2022 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Nabavka boja i razređivača

Vrsta postupka Javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Rajko Petrović
069/8908-225
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 11.07.2022 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Nabavka opreme za daljinski nadzor nad radom javnih podstanica

Vrsta postupka Javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Darko Mijatović
069/8908-208
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 11.07.2022 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Sanacija postojećih vrelovoda cevi ø610/710

Vrsta postupka Javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje
Vrsta predmeta Radovi
Kontakt Slavoljub Mršović
069/8908-289
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 11.07.2022 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Nabavka elektroda, žica za varenje i ploča za brušenje

Vrsta postupka Javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Milan Perić
069/8908-232
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 15.07.2022 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Nabavka kancelarijskog materijala

Vrsta postupka Javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Milica Kovačević
069/8908-333
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 18.07.2022 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Ultrazvučna kada

Vrsta postupka Javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Slaviša Čavić
069/8908-258
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 19.07.2022 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o najpovoljnijoj ponudi
Nabavka pur pene

Vrsta postupka Javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Slavoljub Mršović
069/8908-289
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 20.07.2022 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Sanacija magistralnog toplovoda na staroj "Severnoj magistrali"

Vrsta postupka Javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje
Vrsta predmeta Radovi
Kontakt Mirko Petrović
069/8908-210
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 01.08.2022 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Izrada elaborata za privremenu regulaciju saobraćaja u zoni betonskog kanala za prolazak magistralnog vrelovoda NV 600 u ulici Veljka Vlahovića u Lazarevcu sa postavljanјem i uklanјanјem saobraćajne signalizacije

Vrsta postupka Javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje
Vrsta predmeta Usluge
Kontakt Slavoljub Mršović
069/8908-289
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 04.08.2022 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Servisiranje pumpe i pogonskog agregata u Šahti " 0 "

Vrsta postupka Javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje
Vrsta predmeta Usluge
Kontakt Slaviša Čavić
069/8908-258
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 10.08.2022 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Asfalterski radovi

Vrsta postupka Javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje
Vrsta predmeta Radovi
Kontakt Mihailo Tišma
069/8908-221
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 25.08.2022 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Tehnička kontrola idejnog projekta za novu gradnju vrelovoda u ulici Vojvode Stepe u Lazarevcu

Vrsta postupka Javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje
Vrsta predmeta Usluge
Kontakt Slavoljub Mršović
069/8908-289
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 31.08.2022 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Servisiranje pumpi

Vrsta postupka Javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje
Vrsta predmeta Usluge
Kontakt Rajko Petrović
069/8908-225
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 06.09.2022 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Redovna kontrola i servis PP aparata

Vrsta postupka Javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje
Vrsta predmeta Usluge
Kontakt Predrag Mihailović
069/8908-298
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 12.09.2022 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Usluge revizije

Vrsta postupka Javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje
Vrsta predmeta Usluge
Kontakt Mirjana Kukureković Nastić
069/8908-322
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 12.09.2022 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Nabavka merno regulacione opreme

Vrsta postupka Javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Mirko Petrović
069/8908-370
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 19.09.2022 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Nabavka zimskih guma

Vrsta postupka Javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Nikola Stanišić
069/8908-293
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 20.09.2022 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o najpovoljnijoj ponudi
Nabavka opreme za brušenje i bušenje

Vrsta postupka Javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Milan Perić
069/8908-232
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 20.09.2022 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Usluge štampanja

Vrsta postupka Javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje
Vrsta predmeta Usluge
Kontakt Milica Kovačević
069/8908-333
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 30.09.2022 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o najpovoljnijoj ponudi
Nabavka i zamena stolarije

Vrsta postupka Javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Zoran Ranković
069/8908-370
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 03.10.2022 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o najpovoljnijoj ponudi
Nabavka elektronske opreme

Vrsta postupka Javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Darko Mijatović
069/8908-208
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 04.10.2022 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o najpovoljnijoj ponudi
Redovna kontrola i servis PP aparata

Vrsta postupka Javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje
Vrsta predmeta Usluge
Kontakt Predrag Mihailović
069/8908-298
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 06.10.2022 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o najpovoljnijoj ponudi
Nabavka, montaža i demontaža tri elektro ormana u tehničkoj galeriji glavne ulice (Karađorđevoj)

Vrsta postupka Javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Jovica Tatalović
069/8908-222
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 13.10.2022 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Nabavka elektro materijala za orman za šest pumpi u Karađorđevoj br.20

Vrsta postupka Javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Jovica Tatalović
069/8908-222
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 13.10.2022 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Nabavka elektronske opreme (Nabavka kamera za video nadzor)

Vrsta postupka Javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Darko Mijatović
069/8908-208
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 14.10.2022 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o najpovoljnijoj ponudi
Izrada elaborata procene rizika i plana zaštite

Vrsta postupka Javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje
Vrsta predmeta Usluge
Kontakt Desimir Mrdović
069/8908-202
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 20.10.2022 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Nabavka kamene vune

Vrsta postupka Javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Milan Perić
069/8908-232
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 16.11.2022 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Nabavka aluminijumskog lima

Vrsta postupka Javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Milan Perić
069/8908-232
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 16.11.2022 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Nabavka električne pumpe muljarice

Vrsta postupka Javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Zoran Ranković
069/8908-370
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 21.11.2022 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Nabavka digitalnih merača temperature sa sondom

Vrsta postupka Javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Rajko Petrović
069/8908-225
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 02.12.2022 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Odluka o obustavi postupka
Usluge štampanja

Vrsta postupka Javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje
Vrsta predmeta Usluge
Kontakt Milica Kovačević
069/8908-333
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 02.12.2022 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Geodetske usluge u ulici Vojvode Stepe

Vrsta postupka Javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje
Vrsta predmeta Usluge
Kontakt Slavoljub Mršović
069/8908-289
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 29.12.2022 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora2021.godina

Redovna kontrola i servis aparata za gašenje požara

Vrsta postupka Javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje
Vrsta predmeta Usluge
Kontakt Predrag Mihailović
069/8908-298
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 20.01.2021 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o najpovoljnijoj ponudi
Napajanje za računar

Vrsta postupka Javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Darko Mijatović
069/8908-208
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 21.01.2021 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Nabavka dvokrilnih PVC vrata sa svetlarnikom

Vrsta postupka Javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Zoran Ranković
069/8908-370
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 26.01.2021 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o najpovoljnijoj ponudi
Nabavka tonera

Vrsta postupka Javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Ljubica Živković
069/8908-290
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 12.02.2021 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o najpovoljnijoj ponudi
Nabavka tonera

Vrsta postupka Javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Ljubica Živković
069/8908-290
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 02.03.2021 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o obustavi postupka
Nabavka tonera

Vrsta postupka Javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Ljubica Živković
069/8908-290
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 11.03.2021 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o najpovoljnijoj ponudi
Angažovanje kamiona sa vozačem

Vrsta postupka Javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje
Vrsta predmeta Usluge
Kontakt Zoran Ranković
069/8908-370
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 16.03.2021 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Usluge štampanja

Vrsta postupka Javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje
Vrsta predmeta Usluge
Kontakt Milica Kovačević
069/8908-333
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 16.03.2021 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o najpovoljnijoj ponudi
Materijal za održavanje higijene

Vrsta postupka Javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje
Vrsta predmeta Dobro
Kontakt Desimir Mrdović
069/8908-202
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 16.03.2021 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Punjenje tonera

Vrsta postupka Javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje
Vrsta predmeta Usluge
Kontakt Ljubica Živković
069/8908-290
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 22.03.2021 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o obustavi postupka
Nabavka letnjih guma

Vrsta postupka Javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Zoran Ranković
069/8908-370
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 19.03.2021 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o obustavi postupka
Nabavka letnjih guma

Vrsta postupka Javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Zoran Ranković
069/8908-370
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 25.03.2021 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o najpovoljnijoj ponudi
Nabavka elektro materijala

Vrsta postupka Javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Jovica Tatalović
069/8908-222
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 25.03.2021 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Nabavka aksijalnog kompenzatora

Vrsta postupka Javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Žarko Nikolić
069/8908-205
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 01.04.2021 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o najpovoljnijoj ponudi
Nabavka cevne spojnice

Vrsta postupka Javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Žarko Nikolić
069/8908-205
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 01.04.2021 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o najpovoljnijoj ponudi
Nabavka merno regulacione opreme

Vrsta postupka Javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Mirko Petrović
069/8908-370
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 05.04.2021 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Medicinske usluge

Vrsta postupka Javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje
Vrsta predmeta Usluge
Kontakt Desimir Mrdović
069/8908-202
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 01.04.2021 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Nabavka baterija i rutera

Vrsta postupka Javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Darko Mijatović
069/8908-208
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 08.04.2021 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Nabavka tonera

Vrsta postupka Javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Darko Mijatović
069/8908-208
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 13.04.2021 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Redovna kontrola i servis protivpožarnih aparata

Vrsta postupka Javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje
Vrsta predmeta Usluge
Kontakt Predrag Mihailović
069/8908-298
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 09.04.2021 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Izrada elaborata za privremenu regulaciju saobraćaja u ulici Veljka Vlahovića u Lazarevcu

Vrsta postupka Javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje
Vrsta predmeta Usluge
Kontakt Slavoljub Mršović
069/8908-289
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 19.04.2021 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Nabavka sredstava za čišćenje i održavanje pumpi u Šahti "O"

Vrsta postupka Javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Mirko Petrović
069/8908-210
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 28.04.2021 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o najpovoljnijoj ponudi
AutoCAD LT 2022 - godišnja licenca

Vrsta postupka Javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Darko Mijatović
069/8908-208
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 05.05.2021 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Osnovna obuka za pružanje prve pomoći zaposlenih JP "Toplifikacija"

Vrsta postupka Javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje
Vrsta predmeta Usluge
Kontakt Desimir Mrdović
069/8908-202
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 12.05.2021 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Nabavka štampača HP LaserJet Enterprise M612DN i tonera

Vrsta postupka Javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Darko Mijatović
069/8908-208
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 19.05.2021 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Nabavka servera

Vrsta postupka Javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Darko Mijatović
069/8908-208
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 19.05.2021 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Nabavka betona

Vrsta postupka Javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Mihajlo Tišma
069/8908-221
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 31.05.2021 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Geodetske usluge na lokaciji "Parking ispod ERC-a"

Vrsta postupka Javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje
Vrsta predmeta Usluge
Kontakt Žarko Nikolić
069/8908-205
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 31.05.2021 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Geodetske usluge u ul. Vojvode Stepe

Vrsta postupka Javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje
Vrsta predmeta Usluge
Kontakt Žarko Nikolić
069/8908-205
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 31.05.2021 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Nabavka boja i razređivača

Vrsta postupka Javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Rajko Petrović
069/8908-225
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 01.06.2021 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o najpovoljnijoj ponudi
Nabavka cementa

Vrsta postupka Javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Mihajlo Tišma
069/8908-221
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 01.06.2021 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Nabavka armature

Vrsta postupka Javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Mihajlo Tišma
069/8908-221
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 01.06.2021 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Nabavka tonera

Vrsta postupka Javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Darko Mijatović
069/8908-208
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 03.06.2021 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o najpovoljnijoj ponudi
Geodetske usluge na lokaciji "Stara severna magistrala"

Vrsta postupka Javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje
Vrsta predmeta Usluge
Kontakt Žarko Nikolić
069/8908-205
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 08.06.2021 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Usluge šlep službe

Vrsta postupka Javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje
Vrsta predmeta Usluge
Kontakt Mihajlo Tišma
069/8908-221
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 08.06.2021 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Nabavka dobara za čajnu kuhinju

Vrsta postupka Javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Desimir Mrdović
069/8908-202
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 03.06.2021 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Nabavka merno regulacionih ormana

Vrsta postupka Javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Milan Perić
069/8908-232
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 09.06.2021 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o obustavi postupka
Nabavka tehničkih gasova

Vrsta postupka Javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Milan Perić
069/8908-232
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 08.06.2021 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Reparacija izmenjivača toplote

Vrsta postupka Javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje
Vrsta predmeta Usluge
Kontakt Dejan Milić
063/364-317
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 09.06.2021 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o najpovoljnijoj ponudi
Remont frekventnog regulatora

Vrsta postupka Javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje
Vrsta predmeta Usluge
Kontakt Jovica Tatalović
069/8908-222
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 15.06.2021 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Nabavka laptop računara

Vrsta postupka Javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Darko Mijatović
069/8908-208
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 16.06.2021 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o najpovoljnijoj ponudi
Nabavka kamera

Vrsta postupka Javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Darko Mijatović
069/8908-208
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 21.06.2021 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Nabavka boja i razređivača

Vrsta postupka Javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Milan Perić
069/8908-232
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 22.06.2021 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o najpovoljnijoj ponudi
Nabavka klime sa ugradnjom

Vrsta postupka Javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Milinko Šarenac
069/8908-212
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 22.06.2021 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o obustavi postupka
Nabavka elektroda, žica za varenje i ploča za brušenje

Vrsta postupka Javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Milan Perić
069/8908-232
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 22.06.2021 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Angažovanje dizalice

Vrsta postupka Javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje
Vrsta predmeta Usluge
Kontakt Zoran Ranković
069/8908-370
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 22.06.2021 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o najpovoljnijoj ponudi
Nabavka pregradne mreže za Dacia Dokker

Vrsta postupka Javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Zoran Ranković
069/8908-370
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 23.06.2021 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o obustavi postupka
Nabavka klime sa ugradnjom

Vrsta postupka Javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Ljubica Živković
069/8908-290
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 30.06.2021 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o najpovoljnijoj ponudi
Nabavka konvertora korozije

Vrsta postupka Javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Milan Perić
069/8908-232
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 30.06.2021 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o najpovoljnijoj ponudi
Redovna kontrola i servis protivpožarnih aparata i ispitivanje čeličnih boca i posuda aparata za gašenje požara

Vrsta postupka Javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje
Vrsta predmeta Usluge
Kontakt Predrag Mihailović
069/8908-298
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 02.07.2021 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Usluge dezinsekcije, deratizacije i dezinfekcije poslovnih objekata u JP "Toplifikacija" Lazarevac

Vrsta postupka Javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje
Vrsta predmeta Usluge
Kontakt Desimir Mrdović
069/8908-202
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 07.07.2021 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o najpovoljnijoj ponudi
Nabavka kancelarijskog materijala

Vrsta postupka Javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Ljubica Živković
069/8908-290
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 08.07.2021 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Nabavka računarske opreme

Vrsta postupka Javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Darko Mijatović
069/8908-208
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 08.07.2021 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Nabavka tonera

Vrsta postupka Javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Darko Mijatović
069/8908-208
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 13.07.2021 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Nabavka klime sa ugradnjom

Vrsta postupka Javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Mirko Petrović
069/8908-210
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 22.07.2021 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o najpovoljnijoj ponudi
Servisiranje klima uređaja

Vrsta postupka Javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje
Vrsta predmeta Usluge
Kontakt Mirko Petrović
069/8908-210
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 23.07.2021 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o najpovoljnijoj ponudi
Nabavka materijala za vodovodnu i kanalizacionu mrežu

Vrsta postupka Javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Mirko Petrović
069/8908-210
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 28.07.2021 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o najpovoljnijoj ponudi
Servisiranje pumpi

Vrsta postupka Javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje
Vrsta predmeta Usluge
Kontakt Jovica Tatalović
069/8908-222
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 29.07.2021 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Nabavka magnetnog stalka sa ogledalom za zavarivanje

Vrsta postupka Javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Milan Perić
069/8908-232
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 03.08.2021 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Nabavka klime sa ugradnjom

Vrsta postupka Javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Sanja Živković
069/8908-295
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 06.08.2021 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o najpovoljnijoj ponudi
Nabavka računara

Vrsta postupka Javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Darko Mijatović
069/8908-208
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 19.08.2021 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Usluge interneta

Vrsta postupka Javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje
Vrsta predmeta Usluge
Kontakt Darko Mijatović
069/8908-208
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 02.09.2021 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o najpovoljnijoj ponudi
Nabavka i zamena gusenica na mini bageru

Vrsta postupka Javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Zoran Ranković
069/8908-370
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 02.09.2021 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Nabavka aluminijumskog lima

Vrsta postupka Javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Mirko Petrović
069/8908-210
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 09.09.2021 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Nabavka kamene vune

Vrsta postupka Javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Mirko Petrović
069/8908-210
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 09.09.2021 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Usluge revizije

Vrsta postupka Javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje
Vrsta predmeta Usluge
Kontakt Mirjana Kukureković Nastić
069/8908-322
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 10.09.2021 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Nabavka tonera

Vrsta postupka Javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Darko Mijatović
069/8908-208
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 16.09.2021 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
AutoCAD LT 2022 - godišnja licenca

Vrsta postupka Javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Darko Mijatović
069/8908-208
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 17.09.2021 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Oprema za daljinski nadzor (prenos podataka)

Vrsta postupka Javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Darko Mijatović
069/8908-208
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 27.09.2021 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o najpovoljnijoj ponudi
Redovna kontrola aparata za gašenje požara

Vrsta postupka Javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje
Vrsta predmeta Usluge
Kontakt Predrag Mihailović
069/8908-298
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 06.10.2021 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Nabavka guma za građevinske mašine

Vrsta postupka Javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Nikola Stanišić
069/8908-293
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 07.10.2021 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o najpovoljnijoj ponudi
Nabavka metalnih polica

Vrsta postupka Javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Žarko Nikolić
069/8908-205
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 08.10.2021 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Nabavka zimskih ličnih zaštitnih sredstava

Vrsta postupka Javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Natalija Racić
069/8908-275
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 14.10.2021 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Nabavka pumpe za hemijsko ispiranje

Vrsta postupka Javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Rajko Petrović
069/8908-225
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 09.11.2021 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o najpovoljnijoj ponudi
Nabavka alata

Vrsta postupka Javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Milan Verbabić
069/8908-209
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 10.11.2021 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o najpovoljnijoj ponudi
Obuka iz oblasti protivpožarne zaštite

Vrsta postupka Javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje
Vrsta predmeta Usluge
Kontakt Predrag Mihailović
069/8908-298
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 16.11.2021 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o najpovoljnijoj ponudi
Nabavka tonera

Vrsta postupka Javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Žarko Nikolić
069/8908-205
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 16.11.2021 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o najpovoljnijoj ponudi
Usluge izrade dela tehničke dokumentacije - nova gradnja "ZAPADNA MAGISTRALA" - građevinski i elektro deo projekta

Vrsta postupka Javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje
Vrsta predmeta Usluge
Kontakt Slavoljub Mršović
069/8908-289
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 06.12.2021 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Ispitivanje boca PP aparata tip CO2 na hladan vodeni pritisak

Vrsta postupka Javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje
Vrsta predmeta Usluge
Kontakt Predrag Mihailović
069/8908-298
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 13.12.2021 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Nabavka aluminijumskog lima

Vrsta postupka Javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Milan Verbabić
069/8908-209
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 13.12.2021 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Nabavka kamene vune

Vrsta postupka Javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Milan Verbabić
069/8908-209
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 13.12.2021 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Reparacija izmenjivača

Vrsta postupka Javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Mirko Petrović
069/8908-210
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 20.12.2021 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Nabavka aparata za gašenje požara tip S-2A

Vrsta postupka Javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje
Vrsta predmeta Usluge
Kontakt Predrag Mihailović
069/8908-298
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 30.12.2021 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Usluge izrade dela tehničke dokumentacije za dobijanje lokacijskih uslova i Projekta za građevinsku dozvolu za sistem za odvodnjavanje šahtova S3-S10 na Severnoj magistrali

Vrsta postupka Javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje
Vrsta predmeta Usluge
Kontakt Slavoljub Mršović
069/8908-289
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 31.12.2021 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora2020.godina

Nabavka računara

Vrsta postupka Javna nabavka ispod donje granice
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Darko Mijatović
069/8908-208
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 10.01.2020 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o najpovoljnijoj ponudi
Nabavka uredjaja banana Pi M2+ sa napajanjem i antenom za WIFI

Vrsta postupka Javna nabavka ispod donje granice
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Darko Mijatović
069/8908-208
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 20.02.2020 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o najpovoljnijoj ponudi
Kompenzatori, čelične cevi i fitinzi za potrebe tekućeg održavanja

Vrsta postupka Javna nabavka male vrednosti
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Milan Perić
069/8908-232
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 25.02.2020 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Angažovanje kamiona sa vozačem

Vrsta postupka Javna nabavka male vrednosti
Vrsta predmeta Usluge
Kontakt Mihailo Tišma
069/8908-211
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 27.02.2020 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Nabavka tonera

Vrsta postupka Javna nabavka ispod donje granice
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Darko Mijatović
069/8908-208
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 06.03.2020 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o najpovoljnijoj ponudi
Nabavka protivpožarnih aparata

Vrsta postupka Javna nabavka ispod donje granice
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Predrag Mihailović
069/8908-298
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 10.03.2020 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o najpovoljnijoj ponudi
Nabavka dijamantske burgije za bušenje rupa u betonu

Vrsta postupka Javna nabavka ispod donje granice
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Zoran Ranković
069/8908-310
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 11.03.2020 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o najpovoljnijoj ponudi
Materijal za održavanje higijene

Vrsta postupka Javna nabavka ispod donje granice
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Desimir Mrdović
069/8908-202
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 16.03.2020 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o najpovoljnijoj ponudi
Radiografsko snimanje varova

Vrsta postupka Javna nabavka male vrednosti
Vrsta predmeta Usluge
Kontakt Slavoljub Mršović
069/8908-289
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 28.05.2020 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o obustavi postupka
Obaveštenje o obustavi postupka
AutoCAD LT 2021 - godišnja licenca

Vrsta postupka Javna nabavka ispod donje granice
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Darko Mijatović
069/8908-208
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 29.05.2020 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Izvođenje mašinsko montažnih radova na održavanju toplifikacionog sistema

Vrsta postupka Otvoreni postupak
Vrsta predmeta Radovi
Kontakt Slavoljub Mršović
069/8908-289
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 28.05.2020 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Nabavka goriva

Vrsta postupka Javna nabavka male vrednosti
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Zoran Todorović
069/8908-216
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 03.06.2020 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Izmena konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Nabavka predizolovane opreme za potrebe tekućeg održavanja

Vrsta postupka II faza kvalifikacionog postupka
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Milan Perić
069/8908-232
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 25.05.2020 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Nabavka dobara za čajnu kuhinju

Vrsta postupka Javna nabavka ispod donje granice
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Desimir Mrdović
069/8908-202
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 10.06.2020 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o najpovoljnijoj ponudi
Nabavka građevinskog materijala

Vrsta postupka Javna nabavka male vrednosti
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Zoran Ranković
069/8908-370
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 10.06.2020 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Nabavka elektroda, žica za varenje i ploča za brušenje

Vrsta postupka Javna nabavka ispod donje granice
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Milan Perić
069/8908-232
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 12.06.2020 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o najpovoljnijoj ponudi
Nabavka materijala za telefonsku liniju

Vrsta postupka Javna nabavka ispod donje granice
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Darko Mijatović
069/8908-208
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 12.06.2020 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o najpovoljnijoj ponudi
Asfalterski radovi

Vrsta postupka Javna nabavka male vrednosti
Vrsta predmeta Radovi
Kontakt Zoran Ranković
069/8908-370
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 11.06.2020 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Nabavka tehničkih gasova

Vrsta postupka Javna nabavka male vrednosti
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Milan Perić
069/8908-232
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 11.06.2020 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Nabavka cementa

Vrsta postupka Javna nabavka ispod donje granice
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Zoran Ranković
069/8908-370
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 08.06.2020 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o najpovoljnijoj ponudi
Nabavka armature

Vrsta postupka Javna nabavka ispod donje granice
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Zoran Ranković
069/8908-370
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 08.06.2020 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o najpovoljnijoj ponudi
Nabavka betona MB30

Vrsta postupka Javna nabavka ispod donje granice
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Zoran Ranković
069/8908-370
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 08.06.2020 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o najpovoljnijoj ponudi
Nabavka HTZ opreme

Vrsta postupka Javna nabavka male vrednosti
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Desimir Mrdović
069/8908-202
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 19.06.2020 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Odluka o izmeni ugovora
Geodetske usluge za potrebe izrade projektne dokumentacije za rekonstrukciju mreže primarnog razvoda u zoni "Atrijum"

Vrsta postupka Javna nabavka ispod donje granice
Vrsta predmeta Usluge
Kontakt Slavoljub Mršović
069/8908-289
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 23.06.2020 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o najpovoljnijoj ponudi
Radiografsko snimanje varova

Vrsta postupka Javna nabavka male vrednosti
Vrsta predmeta Usluge
Kontakt Slavoljub Mršović
069/8908-289
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 23.06.2020 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Nabavka tableta

Vrsta postupka Javna nabavka ispod donje granice
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Milica Kovačević
069/8908-333
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 29.06.2020 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o najpovoljnijoj ponudi
Nabavka opreme za toplotno predajne stanice za potrebe tekućeg održavanja

Vrsta postupka Javna nabavka male vrednosti
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Milan Perić
069/8908-232
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 30.06.2020 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Usluge punjenja tonera

Vrsta postupka Javna nabavka ispod donje granice
Vrsta predmeta Usluge
Kontakt Darko Mijatović
069/8908-208
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 03.07.2020 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Nabavka kancelarijskog materijala

Vrsta postupka Javna nabavka ispod donje granice
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Desimir Mrdović
069/8908-202
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 03.07.2020 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o najpovoljnijoj ponudi
Nabavka motorne pumpe Honda

Vrsta postupka Javna nabavka ispod donje granice
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Milan Perić
069/8908-232
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 24.07.2020 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o najpovoljnijoj ponudi
Servisiranje pumpi

Vrsta postupka Javna nabavka ispod donje granice
Vrsta predmeta Usluge
Kontakt Jovica Tatalović
069/8908-222
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 03.08.2020 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o najpovoljnijoj ponudi
Nabavka kuglastih slavina sa krajevima za zavarivanje i reduktorom za zatvaranje

Vrsta postupka Javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Slavoljub Mršović
069/8908-289
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 12.08.2020 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Nabavka kamene vune

Vrsta postupka Javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Milan Perić
069/8908-232
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 13.08.2020 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Nabavka pumpi

Vrsta postupka Javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Mirko Petrović
069/8908-210
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 19.08.2020 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Geodetske usluge overe snimljene katastarsko topografske situacije na trasi primarnog razvoda, zona "Poslovodni odbor" – Dečija ustanova "Rakila Kotarov – Vuka"

Vrsta postupka Javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje
Vrsta predmeta Usluge
Kontakt Slavoljub Mršović
069/8908-289
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 01.09.2020 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o najpovoljnijoj ponudi
Nabavka izmenjivača toplote

Vrsta postupka Javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Milan Perić
069/8908-232
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 03.09.2020 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o najpovoljnijoj ponudi
Nabavka, isporuka i montaža opreme za daljinski nadzor

Vrsta postupka Javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Darko Mijatović
069/8908-208
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 16.09.2020 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o najpovoljnijoj ponudi
Nabavka zimskih guma

Vrsta postupka Javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Nikola Stanišić
069/8908-293
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 16.09.2020 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o najpovoljnijoj ponudi
Nabavka fleksibilnih predizolovanih cevi i fitinga

Vrsta postupka Javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Slavoljub Mršović
069/8908-289
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 21.09.2020 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o najpovoljnijoj ponudi
Nabavka uređaja za održavanje pritiska u instalacijama

Vrsta postupka Javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Rajko Petrović
069/8908-225
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 29.09.2020 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o najpovoljnijoj ponudi
Zamena delova u ormarima za daljinski nadzor

Vrsta postupka Javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Darko Mijatović
069/8908-208
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 30.09.2020 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o najpovoljnijoj ponudi
Nabavka brusilica

Vrsta postupka Javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Milan Perić
069/8908-232
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 30.09.2020 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o najpovoljnijoj ponudi
Nabavka geodetskog instrumenta totalna stanica

Vrsta postupka Javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Vladimir Živanović
069/8908-320
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 06.10.2020 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odgovor na postavljeno pitanje
Odluka o najpovoljnijoj ponudi
Izrada akta o proceni rizika na radnom mestu i u radnoj okolini

Vrsta postupka Javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje
Vrsta predmeta Usluga
Kontakt Desimir Mrdović
069/8908-202
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 08.10.2020 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o obustavi postupka
Nabavka računara, hard diska i monitora

Vrsta postupka Javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Darko Mijatović
069/8908-208
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 14.10.2020 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o najpovoljnijoj ponudi
Nabavka punjive LED lampe

Vrsta postupka Javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Milan Perić
069/8908-232
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 20.10.2020 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o najpovoljnijoj ponudi
Nabavka boca za acetilen i kiseonik

Vrsta postupka Javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Milan Perić
069/8908-232
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 20.10.2020 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Nabavka transmitera pritiska

Vrsta postupka Javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Darko Mijatović
069/8908-208
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 20.10.2020 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Izrada akta o proceni rizika na radnom mestu i u radnoj okolini

Vrsta postupka Javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje
Vrsta predmeta Usluga
Kontakt Natalija Racić
069/8908-275
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 22.10.2020 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odgovor na pitanje
Odgovor na pitanje
Odluka o najpovoljnijoj ponudi
Usluge dezinsekcije, deratizacije i dezinfekcije

Vrsta postupka Javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje
Vrsta predmeta Usluga
Kontakt Natalija Racić
069/8908-275
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 26.10.2020 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o najpovoljnijoj ponudi
Nabavka loptastih ventila sa krajevima za zavarivanje DN 25 NP 16

Vrsta postupka Javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Milan Perić
069/8908-232
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 27.10.2020 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o najpovoljnijoj ponudi
Nabavka torbi za alat – praznih

Vrsta postupka Javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Rajko Petrović
069/8908-225
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 27.10.2020 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o najpovoljnijoj ponudi
Nabavka kamene vune

Vrsta postupka Javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Slavoljub Mršović
069/8908-289
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 02.11.2020 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o najpovoljnijoj ponudi
Nabavka aluminijumskog lima

Vrsta postupka Javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Slavoljub Mršović
069/8908-289
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 02.11.2020 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o najpovoljnijoj ponudi
Nabavka uređaja za održavanje pritiska u instalacijama

Vrsta postupka Javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Rajko Petrović
069/8908-225
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 02.11.2020 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o najpovoljnijoj ponudi
Nabavka noževa za nareznicu REMS

Vrsta postupka Javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Milan Perić
069/8908-232
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 03.11.2020 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Nabavka računarske opreme

Vrsta postupka Javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Darko Mijatović
069/8908-208
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 10.11.2020 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o najpovoljnijoj ponudi
Nabavka rovnog peska

Vrsta postupka Javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Zoran Ranković
069/8908-370
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 10.11.2020 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o najpovoljnijoj ponudi
Nabavka delova za nareznicu Rotenberger

Vrsta postupka Javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Milan Perić
069/8908-232
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 10.11.2020 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o najpovoljnijoj ponudi
Nabavka elektro opreme

Vrsta postupka Javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Jovica Tatalović
069/8908-222
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 16.11.2020 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o najpovoljnijoj ponudi
Nabavka elektro materijala

Vrsta postupka Javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Jovica Tatalović
069/8908-222
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 16.11.2020 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o najpovoljnijoj ponudi
Nabavka računarske opreme

Vrsta postupka Javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Darko Mijatović
069/8908-208
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 21.12.2020 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o najpovoljnijoj ponudi


2019.godina

Geodetske usluge nova gradska magistrala "Zapadna 2"

Vrsta postupka Javna nabavka ispod donje granice
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Žarko Nikolić
069/8908-205
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 09.01.2019 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o najpovoljnijoj ponudi
Kompenzatori, čelične cevi i fitinzi za potrebe tekućeg održavanja

Vrsta postupka Javna nabavka male vrednosti
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Milan Stojić
069/8908-211
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 15.01.2019 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Nabavka usluga osiguranja

Vrsta postupka Otvoreni postupak
Vrsta predmeta Usluge
Kontakt Mirjana Kukurekovic Nastić
069/8908-322
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Dodatne informacije
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Nabavka predizolovane opreme za tekuće održavanje

Vrsta postupka Kvalifikacioni postupak
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Milan Stojić
069/8908-211
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 15.01.2019 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Tehnička kontrola projekat za građevinsku dozvolu za novu gradnju mreže primarnog razvoda vrelovoda 3 poveznice u "ulici Janka Stajčića" u Lazarevcu

Vrsta postupka Javna nabavka ispod donje granice
Vrsta predmeta Usluge
Kontakt Zoran Cvetković
069/8908-223
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o najpovoljnijoj ponudi
Geodetske usluge za izgradnju 3 poveznice mreže primarnog razvoda sa glavne magistrale u zoni "ulica Janka Stajčića" u Lazarevcu

Vrsta postupka Javna nabavka ispod donje granice
Vrsta predmeta Usluge
Kontakt Zoran Cvetković
069/8908-223
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 08.02.2019 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o najpovoljnijoj ponudi
Geodetske usluge u ulici Veljka Vlahovića, Milovana Popovića i Boška Buhe (ogranak C5)

Vrsta postupka Javna nabavka ispod donje granice
Vrsta predmeta Usluge
Kontakt Žarko Nikolić
069/8908-205
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 15.03.2019 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o najpovoljnijoj ponudi
Geodetske usluge za potrebe izrade projektne dokumentacije za izgradnju mreže primarnog razvoda sa "Severne 2 magistrale" u zoni ul.Đure Jakšić

Vrsta postupka Javna nabavka ispod donje granice
Vrsta predmeta Usluge
Kontakt Zoran Cvetković
069/8908-223
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 15.03.2019 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Nabavka predizolovane opreme za izgradnju ogranka "ulica Svetog Dimitrija – drugi deo ulice"

Vrsta postupka kvalifikacioni postupak
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Rodoljub Đurović
069/8908-355
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Nabavka bravarske stege i stege za cevi

Vrsta postupka Javna nabavka ispod donje granice
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Milan Perić
069/8908-232
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 27.03.2019 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o najpovoljnijoj ponudi
Asfalterski radovi

Vrsta postupka Javna nabavka male vrednosti
Vrsta predmeta Radovi
Kontakt Zoran Ranković
069/8908-370
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 04.04.2019 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Nabavka žice

Vrsta postupka Javna nabavka ispod donje granice
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Milan Perić
069/8908-232
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 05.04.2019 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o najpovoljnijoj ponudi
Angažovanje kamiona sa vozačem

Vrsta postupka Javna nabavka male vrednosti
Vrsta predmeta Usluge
Kontakt Zoran Ranković
069/8908-370
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 03.04.2019 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
AutoCAD LT 2019 - godišnja licenca

Vrsta postupka Javna nabavka ispod donje granice
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Darko Mijatović
069/8908-208
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 05.04.2019 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o najpovoljnijoj ponudi
Nabavka predizolovane opreme za izgradnju delova ogranaka vrelovoda "ulica Đure Jakšića" u Lazarevcu

Vrsta postupka Kvalifikacioni postupak
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Rodoljub Đurovic
069/8908-355
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 05.04.2019 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o produženju roka
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Nabavka kancelarijskog materijala

Vrsta postupka Javna nabavka male vrednosti
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Desimir Mrdović
069/8908-202
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 11.04.2019 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Nabavka cementa

Vrsta postupka Javna nabavka ispod donje granice
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Zoran Ranković
069/8908-370
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o najpovoljnijoj ponudi
Nabavka građevinskog materijala

Vrsta postupka Javna nabavka male vrednosti
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Mihajlo Tišma
069/8908-221
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 15.04.2019
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Nabavka armature

Vrsta postupka Javna nabavka ispod donje granice
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Zoran Ranković
069/8908-370
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 15.04.2019
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o najpovoljnijoj ponudi
Izvođenje mašinsko montažnih radova na održavanju toplifikacionog sistema

Vrsta postupka Otvoreni postupak
Vrsta predmeta Radovi
Kontakt Milan Stojić
069/8908-211
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 16.04.2019
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Odluka o izmeni ugovora
Nabavka betona MB 30

Vrsta postupka Javna nabavka ispod donje granice
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Zoran Ranković
069/8908-370
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 16.04.2019
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o najpovoljnijoj ponudi
Nabavka tonera

Vrsta postupka Javna nabavka ispod donje granice
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Darko Mijatović
069/8908-208
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 25.04.2019
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o najpovoljnijoj ponudi
Usluge punjenja tonera

Vrsta postupka Javna nabavka ispod donje granice
Vrsta predmeta Usluge
Kontakt Darko Mijatović
069/8908-208
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 25.04.2019
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Servisiranje pumpi

Vrsta postupka Javna nabavka male vrednosti
Vrsta predmeta Usluge
Kontakt Jovica Tatalović
069/8908-222
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 06.05.2019
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Nabavka elektroda, žica za varenje i ploča za brušenje

Vrsta postupka Javna nabavka ispod donje granice
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Milan Perić
069/8908-232
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 09.05.2019
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o najpovoljnijoj ponudi
Nabavka kombinovane mašine rovokopač-utovarivač po sistemu "staro za novo"

Vrsta postupka Javna nabavka male vrednosti
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Zoran Ranković
069/8908-370
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 09.05.2019
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Medicinske usluge

Vrsta postupka Javna nabavka male vrednosti
Vrsta predmeta Usluge
Kontakt Desimir Mrdović
069/8908-202
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 03.06.2019
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Nabavka tehničkih gasova

Vrsta postupka Javna nabavka male vrednosti
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Milan Stojić
069/8908-211
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 13.05.2019
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Materijal za održavanje higijene

Vrsta postupka Javna nabavka ispod donje granice
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Desimir Mrdović
069/8908-202
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 23.05.2019
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka najpovoljnija ponuda
Nabavka dobara za čajnu kuhinju

Vrsta postupka Javna nabavka ispod donje granice
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Desimir Mrdović
069/8908-202
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 23.05.2019
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka najpovoljnija ponuda
Oprema za toplotno predajne stanice za potrebe tekućeg održavanja

Vrsta postupka Otvoreni postupak
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Milan Stojić
069/8908-211
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 27.05.2019
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Nabavka i isporuka ventilatora za frekventni regulator

Vrsta postupka Javna nabavka ispod donje granice
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Jovica Tatalović
069/8908-222
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 28.05.2019
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Nabavka opreme za komunikaciju podstanica

Vrsta postupka Javna nabavka ispod donje granice
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Darko Mijatović
069/8908-208
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 29.05.2019
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o najpovoljnijoj ponudi
Nabavka dostavnog vozila

Vrsta postupka Javna nabavka male vrednosti
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Zoran Ranković
069/8908-370
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 12.06.2019
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o obustavi postupka
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Usluge rezervisanja za otpremnine

Vrsta postupka Javna nabavka ispod donje granice
Vrsta predmeta Usluge
Kontakt Mirjana Kukureković Nastić
069/8908-322
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 03.06.2019
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o najpovoljnijoj ponudi
Remont frekventnih regulatora

Vrsta postupka Javna nabavka ispod donje granice
Vrsta predmeta Usluge
Kontakt Jovica Tatalović
069/8908-222
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 13.06.2019
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Nabavka, isporuka i montaža opreme za daljinski nadzor

Vrsta postupka Javna nabavka male vrednosti
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Darko Mijatović
069/8908-208
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 17.06.2019
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Nabavka tableta

Vrsta postupka Nabavka ispod donje granice
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Milica Kovačević
069/8908-333
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 20.06.2019 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o najpovoljnijoj ponudi
Nabavka kopir aparata

Vrsta postupka Nabavka ispod donje granice
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Desimir Mrdović
069/8908-202
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 24.06.2019 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o najpovoljnijoj ponudi
Nabavka garniture za gasno zavarivanje

Vrsta postupka Nabavka ispod donje granice
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Milan Perić
069/8908-232
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 24.06.2019 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o najpovoljnijoj ponudi
Nabavka ventila za rekonstrukciju i zamenu

Vrsta postupka Nabavka ispod male vrednosti
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Žarko Nikolić
069/8908-205
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 26.06.2019 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Dodatne infomacije i pojašnjenje konkursne dokumentacije
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Nabavka pumpi

Vrsta postupka Javna nabavka male vrednosti
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Milan Perić
069/8908-232
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 08.07.2019 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Nabavka izmenjivača toplote

Vrsta postupka Javna nabavka male vrednosti
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Rodoljub Đurović
069/8908-355
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 01.08.2019 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Tehnička kontrola projekat za građevinsku dozvolu nova gradnja mreže primarnog razvoda vrelovoda Svetog Dimitrija na magistrali centralna u ulici Svetog Dimitrija u Lazarevcu

Vrsta postupka Javna nabavka ispod donje granice
Vrsta predmeta Usluge
Kontakt Slavoljub Mršović
069/8908-289
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 07.08.2019 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o najpovoljnijoj ponudi
Usluge interneta

Vrsta postupka Javna nabavka ispod donje granice
Vrsta predmeta Usluge
Kontakt Darko Mijatović
069/8908-208
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 26.08.2019 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o najpovoljnijoj ponudi
Projekat za građevinsku dozvolu za novu gradnju magistralnog vrelovoda Zapadna 2 u Lazarevcu (fazna gradnja)

Vrsta postupka Javna nabavka ispod donje granice
Vrsta predmeta Usluge
Kontakt Slavoljub Mršović
069/8908-289
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 04.09.2019 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Nabavka kalorimetara i kombi ventila

Vrsta postupka Javna nabavka ispod donje granice
Vrsta predmeta Usluge
Kontakt Mirko Petrović
069/8908-210
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 09.09.2019 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o obustavi postupka
Nabavka merno regulacione opreme

Vrsta postupka Javna nabavka male vrednosti
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Mirko Petrović
069/8908-210
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 24.09.2019 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o obustavi postupka
Obaveštenje o obustavi postupka
Nabavka računara

Vrsta postupka Javna nabavka ispod donje granice
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Darko Mijatović
069/8908-208
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 27.09.2019 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o najpovoljnijoj ponudi
Sanacija pojedinih deonica primarnog razvoda

Vrsta postupka Kvalifikacioni postupak
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Milan Perić
069/8908-232
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 01.10.2019 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Odluka o dodeli ugovora
Nabavka električne energije

Vrsta postupka Otvoreni postupak
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Jovica Tatalović
069/8908-222
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 08.10.2019 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Dodatno pojašnjenje
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Nabavka klima uređaja sa ugradnjom

Vrsta postupka Javna nabavka ispod donje granice
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Mirjana Kukureković Nastić
069/8908-322
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 10.10.2019 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Nabavka mernog uređaja za merenje protoka i balansiranje cevne mreže

Vrsta postupka Javna nabavka ispod donje granice
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Mirko Petrović
069/8908-210
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 21.10.2019 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o najpovoljnijoj ponudi
Nabavka kamene vune

Vrsta postupka Javna nabavka ispod donje granice
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Milan Perić
069/8908-232
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 21.10.2019 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Nabavka merno regulacione opreme

Vrsta postupka Javna nabavka male vrednosti
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Mirko Petrović
069/8908-210
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 21.10.2019 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Usluge štampanja crteža većih formata u boji

Vrsta postupka Javna nabavka ispod donje granice
Vrsta predmeta Usluge
Kontakt Žarko Nikolić
069/8908-205
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 06.11.2019 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o najpovoljnijoj ponudi
Usluge mobilne telefonije

Vrsta postupka Javna nabavka male vrednosti
Vrsta predmeta Usluge
Kontakt Danijela Čitlučanin
069/8908-310
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 06.11.2019 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Dodatno pojašnjenje
Obaveštenje o produženju roka
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Nabavka štampača HP LASER JET M 404 DN

Vrsta postupka Javna nabavka ispod donje granice
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Darko Mijatović
069/8908-208
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 15.11.2019 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o najpovoljnijoj ponudi
Geodetske usluge za potrebe izrade projektne dokumentacije za rekonstrukciju mreže primarnog razvoda Centralne magistrale u zoni ulica Karađorđeva u Lazarevcu

Vrsta postupka Javna nabavka ispod donje granice
Vrsta predmeta Usluge
Kontakt Zoran Cvetković
069/8908-223
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 02.12.2019 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Situacija Karađorđeva
Odluka o najpovoljnijoj ponudi
Nabavka klipnog kompresora za vazduh

Vrsta postupka Javna nabavka ispod donje granice
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Ljubica Živković
069/8908-290
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 05.12.2019 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o najpovoljnijoj ponudi
Nabavka zaštitnih čaura senzora temperature za kamstrup kalorimetre

Vrsta postupka Javna nabavka ispod donje granice
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Mirko Petrović
069/8908-210
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 05.12.2019 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o najpovoljnijoj ponudi
Nabavka usisivača "KÄRCHER" T10/1

Vrsta postupka Javna nabavka ispod donje granice
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Desimir Mrdović
069/8908-202
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 06.12.2019 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o najpovoljnijoj ponudi


2018.godina

Nabavka PVC stolarije

Vrsta postupka Nabavka ispod donje granice
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Zoran Ranković
069/8908-370
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 09.01.2018 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o najpovoljnijoj ponudi
Nabavka predizolovane opreme

Vrsta postupka kvalifikacioni postupak
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Dragan Mihailović
069/8908-207
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 14.12.2017 godine
Dokumentacija Dodatno pojašnjenje konkursne dokumentacije
Izmena konkursne dokumentacije
Odluka o priznavanju kvalifikacije
Lista kandidata
Nabavka dobara za čajnu kuhinju

Vrsta postupka Nabavka ispod donje granice
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Desimir Mrdović
069/8908-202
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 29.03.2018 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o najpovoljnijoj ponudi
Nabavka materijala za održavanje higijene

Vrsta postupka Nabavka ispod donje granice
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Desimir Mrdović
069/8908-202
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 29.03.2018 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o najpovoljnijoj ponudi
Nabavka predizolovane opreme za potrebe tekućeg održavanja

Vrsta postupka Kvalifikacioni postupak
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Milan Stojić
069/8908-211
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 02.04.2018 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Nabavka goriva

Vrsta postupka Javna nabavka male vrednosti
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Zoran Todorović
069/8908-216
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 02.04.2018 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Usluge punjenja tonera

Vrsta postupka Nabavka ispod donje granice
Vrsta predmeta Usluge
Kontakt Darko Mijatović
069/8908-208
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 05.04.2018 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o najpovoljnijoj ponudi
Angažovanje kamiona sa vozačem

Vrsta postupka Javna nabavka male vrednosti
Vrsta predmeta Usluge
Kontakt Zoran Ranković
069/8908-370
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 05.04.2018 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Nabavka kancelarijskog materijala

Vrsta postupka Javna nabavka male vrednosti
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Desimir Mrdović
069/8908-202
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 30.03.2018 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Nabavka građevinskog materijala

Vrsta postupka Javna nabavka male vrednosti
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Mihailo Tišma
069/8908-221
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 05.04.2018 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Nabavka tonera

Vrsta postupka Nabavka ispod donje granice
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Darko Mijatović
069/8908-208
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 05.04.2018 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o najpovoljnijoj ponudi
Nabavka betona MB30

Vrsta postupka Nabavka ispod donje granice
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Zoran Ranković
069/8908-370
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 10.04.2018 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o najpovoljnijoj ponudi
Nabavka armature

Vrsta postupka Nabavka ispod donje granice
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Zoran Ranković
069/8908-370
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 10.04.2018 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o najpovoljnijoj ponudi
Nabavka cementa

Vrsta postupka Nabavka ispod donje granice
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Zoran Ranković
069/8908-370
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 10.04.2018 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o najpovoljnijoj ponudi
Kompenzatori, čelične cevi i fitinzi za potrebe tekućeg održavanja

Vrsta postupka Javna nabavka male vrednosti
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Milan Stojić
069/8908-211
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 10.04.2018 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Izvođenje mašinsko montažnih radova na održavanju toplifikacionog sistema

Vrsta postupka Otvoreni postupak
Vrsta predmeta Radovi
Kontakt Milan Stojić
069/8908-211
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 30.03.2018 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Nabavka skenera

Vrsta postupka Javna nabavka ispod donje granice
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Darko Mijatović
069/8908-208
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 11.04.2018 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o najpovoljnijoj ponudi
Nabavka štampača A4 HP M12A

Vrsta postupka Javna nabavka ispod donje granice
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Darko Mijatović
069/8908-208
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 19.04.2018 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o najpovoljnijoj ponudi
Usluge video nadzora

Vrsta postupka Javna nabavka ispod donje granice
Vrsta predmeta Usluge
Kontakt Desimir Mrdović
069/8908-202
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 19.04.2018 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Asfalterski radovi

Vrsta postupka Javna nabavka male vrednosti
Vrsta predmeta Radovi
Kontakt Zoran Ranković
069/8908-370
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 19.04.2018 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Servisiranje pumpi

Vrsta postupka Javna nabavka male vrednosti
Vrsta predmeta Usluge
Kontakt Jovica Tatalović
069/8908-222
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 27.04.2018 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Nabavka elektroda, žica za varenje i ploča za sečenje

Vrsta postupka Nabavka ispod donje granice
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Bojan Dobrivojević
069/8908-206
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 08.05.2018 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o najpovoljnijoj ponudi
Nabavka tehničkih gasova

Vrsta postupka Javna nabavka male vrednosti
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Milan Stojić
069/8908-211
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 08.05.2018 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Rekreativni odmor radnika

Vrsta postupka Nabavka ispod donje granice
Vrsta predmeta Usluge
Kontakt Danijela Čitlučanin
069/8908-310
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 11.05.2018 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o najpovoljnijoj ponudi
Nabavka klima uređaja sa ugradnjom

Vrsta postupka Nabavka ispod donje granice
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Rajko Petrović
069/8908-225
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 11.05.2018 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Nabavka mehaničarskog alata

Vrsta postupka Nabavka ispod donje granice
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Zoran Ranković
069/8908-370
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 25.05.2018 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Nabavka građevinskog alata

Vrsta postupka Nabavka ispod donje granice
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Zoran Ranković
069/8908-370
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 25.05.2018 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Nabavka kamene vune

Vrsta postupka Nabavka male vrednosti
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Milan Stojić
069/8908-211
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 28.05.2018 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Nabavka aluminijumskog lima

Vrsta postupka Nabavka male vrednosti
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Milan Stojić
069/8908-211
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 28.05.2018 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Nabavka kablova i ostalo

Vrsta postupka Nabavka ispod donje granice
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Darko Mijatović
069/8908-208
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 01.06.2018 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o najpovoljnijoj ponudi
Baždarenje uređaja za merenje kvadrature

Vrsta postupka Nabavka ispod donje granice
Vrsta predmeta Usluge
Kontakt Marina Marković
069/8908-230
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 04.06.2018 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o najpovoljnijoj ponudi
Remont frekventnog regulatora

Vrsta postupka Nabavka ispod donje granice
Vrsta predmeta Usluge
Kontakt Jovica Tatalović
069/8908-222
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 05.06.2018 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Remont frekventnog regulatora
Nabavka opreme za toplotno predajne stanice

Vrsta postupka Otvoreni postupak
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Milan Stojić
069/8908-211
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 25.05.2018 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Nabavka bravarskog alata

Vrsta postupka Nabavka ispod donje granice
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Milan Stojić
069/8908-211
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 07.06.2018 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Nabavka alata za službu za hitne intervencije

Vrsta postupka Nabavka ispod donje granice
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Milan Perić
069/8908-232
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 07.06.2018 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o najpovoljnijoj ponudi
Nabavka tableta

Vrsta postupka Nabavka ispod donje granice
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Milica Kovačević
069/8908-333
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 18.06.2018 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o najpovoljnijoj ponudi
Nabavka štampača HP m402 dne

Vrsta postupka Nabavka ispod donje granice
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Darko Mijatović
069/8908-208
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 12.07.2018 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o najpovoljnijoj ponudi
Geodetske usluge ogranka „Vašarište 1“

Vrsta postupka Nabavka ispod donje granice
Vrsta predmeta Usluge
Kontakt Slavoljub Mršović
069/8908-289
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 09.07.2018 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o najpovoljnijoj ponudi
Nabavka predizolovane opreme za izradu ogranaka vrelovoda Vašarište 1 u Lazarevcu

Vrsta postupka II faza kvalifikacionog postupka
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Rodoljub Đurović
069/8908-355
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 19.07.2018 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o obustavi postupka
Odluka o obustavi postupka
Nabavka aparata za gašenje požara

Vrsta postupka Nabavka ispod donje granice
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Predrag Mihailović
069/8908-298
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 27.07.2018 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o najpovoljnijoj ponudi
Nabavka radova na izradi ogranaka vrelovoda Vašarište 1 u Lazarevcu

Vrsta postupka Javna nabavka male vrednosti
Vrsta predmeta Radovi
Kontakt Rodoljub Đurović
069/8908-355
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 27.07.2018 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije
Odluka o obustavi postupka
Obaveštenje o obustavi postupka
Nabavka hemikalija za čišćenje izmenjivača toplote

Vrsta postupka Javna nabavka male vrednosti
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Rodoljub Đurović
069/8908-355
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 03.09.2018 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Mreža primarnog razvoda vrelovoda ogranak Vašarište 1 na magistrali Južna u Lazarevcu

Vrsta postupka Nabavka ispod donje granice
Vrsta predmeta Usluge
Kontakt Slavoljub Mršović
069/8908-289
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 21.08.2018 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o najpovoljnijoj ponudi
Nabavka pumpi

Vrsta postupka Javna nabavka male vrednosti
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Milan Stojić
069/8908-211
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 06.08.2018 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Nabavka, isporuka i montaža opreme za daljinski nadzor

Vrsta postupka Javna nabavka male vrednosti
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Žarko Nikolić
069/8908-205
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 03.09.2018 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odgovor 1
Odgovor 2
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Nabavka kombinovane mašine Rovokopač - utovarivač po sistemu “Staro za novo”

Vrsta postupka Javna nabavka male vrednosti
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Zoran Ranković
069/8908-370
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 04.09.2018 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Nabavka alata

Vrsta postupka Javna nabavka ispod donje granice
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Milan Stojić
069/8908-211
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 10.09.2018 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o najpovoljnijoj ponudi
Nabavka električne nareznice navoja cevi 1/2"-2"

Vrsta postupka Javna nabavka ispod donje granice
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Milan Stojić
069/8908-211
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 11.09.2018 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o najpovoljnijoj ponudi
Nabavka električne čekić bušilice Makita

Vrsta postupka Javna nabavka ispod donje granice
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Milan Perić
069/8908-232
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 18.09.2018 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o najpovoljnijoj ponudi
Nabavka šporeta, televizora i indukcionog rešoa

Vrsta postupka Javna nabavka ispod donje granice
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Jasmina Lazarević
069/8908-305
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 14.09.2018 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o najpovoljnijoj ponudi
Nabavka računara i štampača

Vrsta postupka Javna nabavka ispod donje granice
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Darko Mijatović
069/8908-208
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 19.09.2018 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o najpovoljnijoj ponudi
Geodetske usluge "Vašarište"

Vrsta postupka Javna nabavka ispod donje granice
Vrsta predmeta Usluge
Kontakt Slavoljub Mršović
069/8908-289
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 26.09.2018 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Nabavka norveških radijatora

Vrsta postupka Javna nabavka ispod donje granice
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Đorđe Simić
069/8908-217
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 28.09.2018 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o najpovoljnijoj ponudi
Nabavka HDD SATA i baterija

Vrsta postupka Javna nabavka ispod donje granice
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Darko Mijatović
069/8908-208
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 01.10.2018 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o najpovoljnijoj ponudi
Nabavka kamene vune

Vrsta postupka Javna nabavka ispod donje granice
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Milan Stojić
069/8908-211
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 15.10.2018 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Nabavka mašine za bušenje betona

Vrsta postupka Javna nabavka ispod donje granice
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Zoran Ranković
069/8908-370
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 31.10.2018 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o najpovoljnijoj ponudi
Nabavka napajanja za računar

Vrsta postupka Javna nabavka ispod donje granice
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Darko Mijatović
069/8908-208
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 06.11.2018 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o najpovoljnijoj ponudi
Nabavka elektro materijala

Vrsta postupka Javna nabavka ispod donje granice
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Jovica Tatalović
069/8908-222
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 07.11.2018 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o najpovoljnijoj ponudi
Nabavka štampača A4 HP M 402 DNE

Vrsta postupka Javna nabavka ispod donje granice
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Darko Mijatović
069/8908-208
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 15.11.2018 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o najpovoljnijoj ponudi


2017.godina

Nabavka merno regulacione opreme

Vrsta postupka Javna nabavka male vrednosti
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Dragan Mihailović
069/8908-207
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 16.08.2017 godine
Dokumentacija Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Remont frekventnih regulatora u pumpnoj stanici Š-0

Vrsta postupka Nabavka ispod donje granice
Vrsta predmeta Usluge
Kontakt Jovica Tatalović
069/8908-222
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 26.07.2017 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o najpovoljnijoj ponudi
Nabavka pumpi

Vrsta postupka Postupak javne nabavke male vrednosti
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Milan Stojić
069/8908-211
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 26.07.2017 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Nabavka hard diska i lan switch-a

Vrsta postupka Nabavka ispod donje granice
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Darko Mijatović
069/8908-208
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 28.07.2017 godine
Dokumentacija Nalog za nabavku
Odluka o najpovoljnijoj ponudi
Nabavka predizolovane opreme za izradu ogranka Sima Rovinjski IV faza u Lazarevcu

Vrsta postupka II faza kvalifikacionog postupka
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Dragan Mihailovic
069/8908-207
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 28.07.2017 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Nabavka ostale opreme za izradu ogranka Sima Rovinjski IV faza u Lazarevcu

Vrsta postupka Nabavka ispod donje granice
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Dragan Mihailovic
069/8908-207
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 31.08.2017 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Nabavka dobara za izradu ogranaka vrelovoda „Dom zdravlja“ u Lazarevcu

Vrsta postupka II faza kvalifikacionog postupka
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Dragan Mihailovic
069/8908-207
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 28.07.2017 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Nabavka izmenjivača toplote

Vrsta postupka Nabavka ispod donje granice
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Milan Stojić
069/8908-211
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 28.11.2017 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda i Odluka
Tehnička kontrola projekta mreža primarnog razvoda vrelovoda ogranak “Dr Sima Rovinjski„ IV faza u Lazarevcu

Vrsta postupka Nabavka ispod donje granice
Vrsta predmeta Usluge
Kontakt Slavoljub Mršović
069/8908289
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 29.08.2017 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Usluge revizije

Vrsta postupka Nabavka ispod donje granice
Vrsta predmeta Usluge
Kontakt Mirjana Kukureković Nastić
069/8908-322
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 04.09.2017 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o najpovoljnijoj ponudi
Sanacija postolja, remont cirkulacione pumpe i dovodjenje u ispravno stanje pumpnog agregata

Vrsta postupka Nabavka ispod donje granice
Vrsta predmeta Radovi
Kontakt Đorđe Simić
069/8908-217
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 05.09.2017 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o najpovoljnijoj ponudi
Nabavka ugaone brusilice i akumulatorske bušilice

Vrsta postupka Nabavka ispod donje granice
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Milan Perić
069/8908-232
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 11.09.2017 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o najpovoljnijoj ponudi
Nabavka, isporuka i montaža opreme za daljinski nadzor

Vrsta postupka Nabavka male vrednosti
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Darko Mijatović 069/8908208
Goran Gospavić 069/8908201
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 22.09.2017 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Izmena konkursne dokumentacije
Pitanje i odgovor
Odluka o obustavi postupka
Obaveštenje o obustavi postupka
Usluge prenosa podataka iz TPS-ova

Vrsta postupka Nabavka ispod donje granice
Vrsta predmeta Usluge
Kontakt Darko Mijatović
069/8908-208
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 21.09.2017 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Nabavka HP štampača P2055

Vrsta postupka Nabavka ispod donje granice
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Željko Marković
069/8908-345
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 26.09.2017 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o najpovoljnijoj ponudi
Nabavka hard diska

Vrsta postupka Nabavka ispod donje granice
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Darko Mijatović
069/8908-208
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 10.10.2017 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o najpovoljnijoj ponudi
Nabavka skenera

Vrsta postupka Nabavka ispod donje granice
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Željko Marković
069/8908-345
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 16.10.2017 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o najpovoljnijoj ponudi
Nabavka kontejnera za smeštaj osoblja

Vrsta postupka Javna nabavka male vrednosti
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Milan Stojić
069/8908-211
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 30.10.2017 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Nabavka električne energije

Vrsta postupka otvoreni postupak
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Jovica Tatalović
069/8908-222
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 02.11.2017 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Izmena konkursne dokumentacije
Pojašnjenje konkursne dokumentacije
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Nabavka računara

Vrsta postupka Nabavka ispod donje granice
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Darko Mijatović
069/8908-208
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 28.11.2017 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o najpovoljnijoj ponudi
Nabavka komponenti za računar

Vrsta postupka Nabavka ispod donje granice
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Darko Mijatović
069/8908-208
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 28.11.2017 godine
Dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o najpovoljnijoj ponudi


Designed & developed by Nemanja Katić