Uloguj se
  011/8117 130   011/8127 089   011/8128 401     toplifikacija@toplifikacija.net
Direktor JP Toplifikacija

Vukašin Janjević

Lični podaci
 • Datum rođenja: 22.12.1971 godine
 • Adresa: Dr Đorđa Kovačevića 25, 11550 Lazarevac, Republika Srbija
 • Telefon: +381 11 811 71 30
 • E-mail: toplifikacija@toplifikacija.net
 • Nacionalnost:Srbin
 • Vojna obaveza: Regulisana
 • Bračno stanje: Oženjen, otac jednog deteta
Obrazovanje
 • Osnovnu školu završio u Lazarevcu a srednju pravno-birotehničku u Lajkovcu. Diplomirao na Ekonomskom fakultetu u Beogradu 1999 godine (smer marketing).
Radno iskustvo
 • 1993 - 1994 godine radio u privatnim preduzećima na poslovima komercijaliste ("Linija" i "Senzal")
 • Od 2000-te godine zaposlen u Javnom preduzeću za komunalnu privredu „Lazarevac“ na poslovima:
  • 15.06.2000 - 14.06.2001 godine Diplomirani ekonomista-pripravnik
  • 15.06.2001 - 31.01.2003 godine Refrerent za plan i analizu
  • 01.02.2003 - 30.04.2004 godine Šef komercijale
  • 01.05.2004 - 03.02.2008 godine Šef odeljenja finansija u Ekonomskom sektoru
  • 04.02.2008 - 30.11.2008 godine Direktor sektora za nabavke
  • 01.12.2008 - 24.07.2012 godine Šef odeljenja finansija u Ekonomskom sektoru.
 • od 2004 - 2012 obavljao funkciju člana Upravnog odbora preduzeća kao predstavnik zaposlenih u dva mandata
 • Trenutno obavlja funkciju direktora JP „Toplifikacija“ (od 24.07.2012 godine)
Veštine
 • Vrlo dobro poznavanje engleskog jezika (pisanog i govornog) i rada na računaru.
Karakteristike
 • Profesionalan u radu, komunikativan, istrajan, uporan i dosledan.


Predsednik nadzornog odbora

Mile Ranković

Lični podaci
 • Datum rođenja: 15.09.1965 godine
 • Adresa: Mirosaljci bb, 11567 Mirosaljci, Republika Srbija
 • Telefon: +381 11 8173 051
 • Nacionalnost:Srbin
 • Vojna obaveza: Odslužio vojni rok 1985 godine. Škola rezervnih oficira u Bileći. Trenutni čin: Kapetan u rezervi
 • Bračno stanje: Oženjen
Radno iskustvo
 • 2011 - 2016 Koubara Prerada Investicije, Vreoci, Inženjer u službi unapređenja tehnologije u procesu proizvodnje
 • od 2005 godine Predsednik Mesne zajednice Mirosaljci
 • 2012 - 2013 Predsednik Upravnog odbora JP Direkcija za izgradnju Lazarevca
 • 2013 - 2016 Predsednik Nadzornog odbora JP Direkcija za izgradnju Lazarevca
Obrazovanje
 • Tehnička škola "Kolubara", Lazarevac, Mašinski tehničar
 • Saobraćajna škola, Zemun, Saobraćajni tehničar
 • Tehnički fakultet u Zrenjaninu Univerzitet u Novom Sadu, Diplomirani inženjer proizvodnog menadžmenta (180 ESPB)
 • Tehnički fakultet u Zrenjaninu Univerzitet u Novom Sadu, Diplomirani inženjer menadžmenta, VII stepen (240 ESPB)


Član nadzornog odbora

Goran Đorđević

matični broj 328039
ogranak RB „Kolubara“ Lazarevac
Lični podaci
 • Datum rođenja: 21. 10. 1973 godine
 • Adresa: 1300 kaplara 81, 11550 Lazarevac, Republika Srbija
 • Telefon: +381 11 785 52 16, +381 811 06 26
 • Mobilni: +381 64 836 17 41
 • E-mail: goran.djordjevic@rbkolubara.rs
Radno iskustvo
 • U toku studiranja, u cilju obezbeđenja finansijskih sredstava za egzistenciju i praktičnog iskustva iz oblasti trgovine i marketinga, radio 18 meseci i 9 dana kao referent prodaje u PP „Lipak – Promet“ iz Valjeva . Radni staž evidentiran u radnoj knjižici.
 • 01.01. 1999 godine zaposlen u EPS JP RB KOLUBARA – Površinski kopovi Baroševac – pogon Tamnava – istočno polje na radno mesto „Rukovaoc stanice“.
 • 26.07.1999 godine -raspoređen na radno mesto u struci (dipl. ekonomista), u okviru Površinskih kopova Baroševac. Novi raspored dobio u Službi za plan, analizu i raspodelu, na radnom mestu „Referent raspodele“.
 • Novembar 2001 godine - zbog potreba posla premešten u „Kolubara Prerada“ na radno mesto„Referent raspodele“, u Službi za plan, analizu i raspodelu.
 • Oktobar 2002 godine - raspoređen na rukovodeće radno mesto – „Rukovodilac odeljenja za raspodelu“ u organizacionom delu „Kolubara Prerada“ Vreoci. Nakon ovog imenovanja sve vreme rada u EPS-u obavlja rukovodeće poslove.
 • Jun 2004 godine- raspoređen na radno mesto „Rukovodilac službe za plan, analizu i raspodelu“ u organizacionom delu „Kolubara Prerada“ Vreoci.
 • Jun 2006 godine - zbog potrebe posla i lične želje da se upoznaju i druge oblasti poslovanja u RB „Kolubara“ d.o.o., dobija raspored u Direkciji RB „Kolubara“ d.o.o. u Komercijalnom sektoru na radnom mestu „Rukovodilac poslovnice uvoza“.
 • Mart 2012 godine - ponovo raspoređen u ogranak „Kolubara – Prerada“ Vreoci, na radno mesto „Pomoćnik direktora ogranka Prerada za ekonomske poslove“.
 • Jun 2013 godine - zbog potrebe posla, sporazumno upućen u Privredno društvo „Kolubara Građevinar“ d.o.o. Lazarevac na određeno vreme od godinu dana. Nakon toga dva puta sporazumno produženo upućivanje na šest meseci, tako da u ovom preduzeću ukupno provodi dve godine.
 • Nakon upućivanja u Privredno društvo „Kolubara Građevinar“ d.o.o. Lazarevac, raspoređen na radno mesto „Direktor za ekonomske poslove“ do povratka prethodnika sa porodiljskog odsustva.
 • Februar 2014. godine - nakon povratka prethodnika sa porodiljskog odsustva, raspoređen na radno mesto „Direktor za komercijalne poslove“ u PD „Kolubara Građevinar“ d.o.o. Lazarevac.
 • Od oktobra 2014. godine, zbog ponovnog odlaska aktuelnog Direktora za ekonomske poslove na trudničko bolovanje, pridodaje mu se pored poslova Direktora za komercijalne poslove i obavljanje poslova Direktora za ekonomske poslove ovog privrednog društva.
 • Jun 2015. godine - nakon isteka sporazuma i prestanka potrebe za angažovanjem u PD „Kolubara Građrevinar“ d.o.o. Lazarevac, vraćen u RB „Kolubara“ d.o.o. i raspoređen u Direkciju RB „Kolubara“ na radno mesto „Rukovodilac odeljenja osiguranja u Direkciji“, gde se trenutno nalazi.
Vanredni angažmani u RB Kolubara
  Zbog svoje velike želje za stalnim učenjem i dinamičnom karijerom punom izazova kao i lične svesti o potrebi za sticanjem što većeg radnog iskustva, upoznavanjem što većeg broja ljudi, a naročito potrebe da se lično prožive teške poslovne situacije i na taj način putem spoznaje razviju osećaji koji mogu biti od neprocenjive vrednosti prilikom obavljanja najsloženijih zadataka, biva dodatno angažovan u brojnim komisijama i stručnim timovima. Ovde kao mlad radnik dobija priliku da neposredno sarađuje sa veoma iskusnim i uspešnim rukovodiocima u RB „Kolubara“, od kojih „krade“ najsuptilnije tajne zanata i veština kojima raspolažu isti. Kasnije i sam postaje rukovodilac timova. Najvažniji angažmani su:
 • Predsednik popisne komisije za osnovna sredstva u Kolubara – Prerada na dan 31.12.2003. godine
 • Angažman na određivanju mesta troškova u EPS-u 2003 i 2004. godine ispred „Kolubara – Prerada“ Vreoci
 • Angažman na prvoj proceni kapitala JP RB „Kolubara“ 2004. godine kao predstavnik „Kolubara – Prerada“
 • Član investicione grupe za toplifikaciju RB „Kolubara“ d.o.o. kojoj se poverava rekonstrukcija dotrajalog Vrelovoda Vreoci – Lazarevac i toplovodne mreže u Lazarevcu koja su tada bila imovina JP RB „Kolubara“. Ovo je prvi pokušaj uvođenja upravljanja investicijama u RB „Kolubara“ d.o.o. po projektnom principu. Vrednost investicije je milijardu dinara, a u timu koji je brojao 9 članova, 7 lica su tehničke struke, jedan pravnik i jedan ekonomista. Goranu Đorđeviću je povereno mesto člana u investicionoj grupi zaduženog za koordinaciju finansijskih, magacinskih i računovodstvenih poslova
 • Članstvo u velikom broju Komisija za izbor najpovoljnije ponude u procesu Javnih nabavki
 • Predsednik centralne popisne komisije u RB „Kolubara“ d.o.o. za 2009., 2010. i 2011. godinu. Ovde stiče iskustvo u rukovođenju radom 270 popisivača raspoređenih u 89 komisija za popis
Obrazovanje
 • Ekonomski fakultet u Subotici Univerziteta u Novom Sadu (april 1999.)
 • Poseduje sertifikat: SLUŽBENIK ZA JAVNE NABAVKE. Na polaganje ovog stručnog ispita upućen od strane RB „Kolubara“ d.o.o. u prvoj generaciji u junu 2011. godine. Ispit polaže sa zapaženim uspehom
 • Upućivan na brojne seminare iz oblasti Javnih nabavki, spoljnotrgovinskog, carinskog i deviznog poslovanja, računovodstva i finansija od strane RB „Kolubara“ i PD „Kolubara Građevinar“ d.o.o.
 • Neprekidno čitanje zakonskih propisa, stručne literature i stručnih časopisa iz oblasti javnih nabavki, prodaje, finansija, menadžmenta, rukovođenja i slično.
Poznavanje jezika
 • Srpski: maternji
 • Engleski: redovno školovanje i kursevi jezika
Društveni angažmani
 • Od 2009 - 2013 godine predsednik saveta MZ Gornji grad
 • Predsednik UO KK „Kolubara“ Lazarevac od 2012 do 2014 godine
 • Predsednik nadzornog odbora JP za informisanje „Radio Lazarevac“ od 2013 do 2016 godine


Član nadzornog odbora

Bojan Dobrivojević

Lični podaci
 • Adresa: Obrada Radivojevića 3, 11550 Lazarevac, Republika Srbija
Radno iskustvo
 • Radni vek započeo u "Kolubari Metal", kao mašinski inženjer
 • od 01.01.2007 godine zaposlen u JP "Toplifikacija" Lazarevac na poslovima Rukovodilac odeljenja za merenje i regulaciju, zatim na poslovima Rukovodilac službe održavanja distributivnog sistema
 • od 01.10.2020 godine u JP "Toplifikacija" Lazarevac raspoređen na radno mesto Projekt menadžer tehničke struke, na kome se i danas nalazi.
Obrazovanje
 • Diplomirani inženjer mašinstva


Designed & developed by Nemanja Katić