Uloguj se
  011/8117 130   011/8127 089   011/8128 401     toplifikacija@toplifikacija.net

O B A V E Š T E N J E

JP „Toplifikacija“ Lazarevac poziva korisnike, koji još uvek nisu potpisali Ugovor o isporuci i naplati toplotne energije, da to ucine u što kracem roku, u skladu sa clanom 360 Zakona o energetici ( Sl.Glasnik RS br.165/2014), koji propisuje obavezu potpisivanja Ugovora o isporuci i naplati toplotne energije.

Za potpisivanje Ugovora potrebno je da sa sobom ponesete licnu kartu i da se javite u pravnu službu, kancelarija na spratu ul. Karadordeva br. 32, svakog radnog dana od 8:30 do 14:00 casova.

JP TOPLIFIKACIJA


Licenca za obavljanje delatnostiDesigned & developed by Nemanja Katić